Cấp phép

Giấy phép số 28/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 25/01/2019
Thời hạn giấy phép 25/01/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về