Cấp phép

Giấy phép số 281/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Thanh Hóa
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 14/08/2019
Thời hạn giấy phép 14/08/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về