Cấp phép

Giấy phép số 273/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện và môi trường Quốc tế
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Tư vấn đầu tư xây dựng điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 02/08/2019
Thời hạn giấy phép 02/08/2024
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về