Cấp phép

Giấy phép số 29/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện A Lin 2
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 29/01/2019
Thời hạn giấy phép 29/01/2020
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về