Cấp phép

Giấy phép số 276/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện A Lin 2
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 08/08/2019
Thời hạn giấy phép 04/09/2021
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về