Cấp phép

Giấy phép số 194/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện Đăk Glei
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 29/10/2018
Thời hạn giấy phép 29/10/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về