Cấp phép

Giấy phép số 10/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 09/01/2019
Thời hạn giấy phép 23/03/2028
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về