Cấp phép

Giấy phép số 270/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện Sông Chò
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp bổ sung
Ngày cấp phép 01/08/2019
Thời hạn giấy phép 04/09/2021
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về