Cấp phép

Giấy phép số 190/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 4
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 23/10/2018
Thời hạn giấy phép 31/12/2018
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về