Cấp phép

Giấy phép số 237/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện Sông Lô 4
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 24/12/2018
Thời hạn giấy phép 24/12/2027
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về