Cấp phép

Giấy phép số 283/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krong Nô
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 20/08/2019
Thời hạn giấy phép 04/09/2021
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về