Cấp phép

Giấy phép số 79/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp VN-CTCP
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 19/04/2018
Thời hạn giấy phép 30/10/2018
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về