Cấp phép

Giấy phép số 86/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 27/04/2018
Thời hạn giấy phép 23/06/2026
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về