Cấp phép

Giấy phép số 64/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Tổng công ty Phát điện 1
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy nhiệt điện
Tình trạng giấy phép Cấp sửa đổi
Ngày cấp phép 02/04/2018
Thời hạn giấy phép 02/04/2027
Hiệu lực giấy phép Còn hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về