Cấp phép

Giấy phép số 36/GP-ĐTĐL
Đơn vị, tổ chức được cấp phép Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng
Địa chỉ
Lĩnh vực cấp phép Phát điện nhà máy thuỷ điện
Tình trạng giấy phép Cấp mới
Ngày cấp phép 13/02/2018
Thời hạn giấy phép 13/02/2019
Hiệu lực giấy phép Hết hiệu lực
File giấy phép (Download) Tải vềTải về