Tên văn bản Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Quy định chung
Trích yếu

Bộ Công Thương dự thảo văn bản đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trang thông tin điện tử Cục Điều tiết điện lực xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)

Dự thảo khác

Quy định

Thời hạn lấy ý kiến

Trạng thái:

14/12/2017

Đang cập nhật

Quy định

Thời hạn lấy ý kiến

Trạng thái:

14/12/2017

Đang cập nhật