Tên văn bản Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thị trường điện lực
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)

Dự thảo khác

Quy định

Thời hạn lấy ý kiến

Trạng thái:

14/12/2017

Đang cập nhật

Quy định

Thời hạn lấy ý kiến

Trạng thái:

14/12/2017

Đang cập nhật