Tên văn bản Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT
Đơn vị dự thảo Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giá điện
Trích yếu
Tình trạng lấy ý kiến Đang cập nhật
Ghi chú
File văn bản (Download)