Tin tức thị trường điện

Ban hành Quyết định về việc áp dụng chữ ký số và lưu trữ văn bản điện tử trong các giao dịch thị trường điện

Ngày 29/3/2016 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định về việc áp dụng chữ ký số và lưu trữ văn bản điện tử trong các giao dịch thị trường điện, áp dụng đối với các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016 áp dụng văn bản điện tử và chữ ký số để phục vụ xác nhận các tài liệu: bảng kê thanh toán thị trường điện ngày; bảng kê thanh toán thị trường điện tháng; bảng kê xác nhận các sự kiện thị trường điện tháng; bảng kê tổng hợp chênh lệch sản lượng tháng; bản chào giá (ngày tới, giờ tới) trên thị trường điện; bảng xác nhận sản lượng hợp đồng năm, tháng, sản lượng hợp đồng giờ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/4/2016. Chi tiết nội dung Quyết định tại đây.

Tác giả: Cục ĐTĐL ; xuất bản: 30/03/2016 02:23
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét