Tin tức thị trường điện

Ban hành Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Các nội dung quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BCT hướng tới mục tiêu tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thời gian vừa qua khi vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Một trong những vấn đề điều chỉnh lớn tại Thông tư số 24/2019/TT-BCT là về việc xác định sản lượng hợp đồng và tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng. Trong các quy định trước đây, sản lượng hợp đồng và tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng được công bố hàng năm căn cứ trên kết quả tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Theo quy định mới tại Thông tư số 24/2019/TT-BCT, các đơn vị mua điện và đơn vị phát điện sẽ được chủ động đàm phán sản lượng hợp đồng và tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng của năm tiếp theo, cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện làm cơ sở cho việc tính toán thanh toán. Trường hợp các đơn vị không thỏa thuận được, việc xác định sản lượng hợp đồng sẽ tạm thời áp dụng theo cơ chế cũ (quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT).

        Ngoài ra, Thông tư số 24/2019/TT-BCT cũng điều chỉnh quy định về giá trần bản chào của các nhà máy thủy điện theo hướng nới rộng khung từ 100% giá trị nước lên 120% giá trị nước. Việc điều chỉnh này tạo điều kiện để các nhà máy thủy điện linh hoạt hơn trong công tác chào giá, chủ động trong việc điều tiết hồ chứa đáp ứng các yêu cầu về mức nước theo quy trình liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ quy định.

        Trong bối cảnh tỷ lệ công suất và sản lượng điện năng của các nguồn năng lượng tái tạo tham gia vào hệ thống điện Việt Nam ngày càng tăng cao, Thông tư số 24/2019/TT-BCT cũng cho phép về việc cập nhật công suất công bố của các nhà máy điện gió, điện mặt trời trước giờ giao dịch để đảm bảo tối ưu huy động công suất từ các nguồn năng lượng thay đổi thường xuyên này.

        Các nội dung quy định tại Thông tư số 24/2019/TT-BCT sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

 

Tác giả: Phòng TTĐ - Cục ĐTĐL ; xuất bản: 19/11/2019 03:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét