Thông tin thị trường

Công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam trong Quý 1 năm 2020

Trong 03 tháng đầu năm 2020, mặc dù nhiều hoạt động của ngành điện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và có một số tổ máy nhiệt điện than lớn trong hệ thống điện bị sự cố nhưng thị trường điện và hệ thống điện vận tiếp tục được vận hành an toàn tin cậy, cung cấp đủ điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tính đến hết tháng 03/2020, đã có 99 nhà máy với tổng công là 26.989 MW tham gia giao dịch trên thị trường điện, gấp hơn 3 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7 năm 2012 (chỉ có 31 nhà máy điện). Với số lượng các nhà máy điện tham gia thị trường điện không ngừng tăng trong suốt thời gian qua cũng như việc có thêm 05 Tổng công ty điện lực tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh bắt đầu từ năm 2019 đã giúp tăng tính minh bạch, công bằng trong việc lập lịch, huy động các nhà máy điện, góp phần tối ưu toàn hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất của các đơn vị, tạo động lực và sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2019, Cục Điều tiết điện lực đã trình Bộ Công Thương  ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2019 (có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020) và cũng đã hoàn thành, ban hành đầy đủ 05 quy trình hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2019/TT-BCT. Một trong những điểm mới của Thông tư số 24/2019/TT-BCT là việc xác định sản lượng hợp đồng và tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng, theo đó từ năm 2020, các đơn vị mua điện và đơn vị phát điện sẽ chủ động đàm phán, thống nhất và quy định tại hợp đồng mua bán điện về sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng của năm tiếp theo. Ngoài ra, Thông tư số 24/2019/TT-BCT cũng điều chỉnh một số nội dung liên quan đến vận hành các nhà máy năng lượng tái tạo và thủy điện để tạo điều kiện cho các loại hình nhà máy thủy điện đáp ứng các ràng buộc quy trình liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ quy định cũng như đáp ứng được các đặc thù về vận hành của các nhà máy điện mặt trời và gió. Việc sửa đổi, hoàn thiện, ban hành kịp thời các văn bản pháp lý đã tạo điều kiện để thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong Quý 1 năm 2020 vận hành ổn định, đảm bảo thị trường điện được chuyển đổi, phát triển sang mô hình hoàn thiện theo đúng thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cáo hiệu quả của công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện, trong Quý 1 năm 2020, Cục Điều tiết điện lực đã tích cực đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực cũng như tiến hành các bước thử nghiệm để chuẩn bị cho việc điều chỉnh giảm chu kỳ giao dịch và chu kỳ điều độ từ 60 phút xuống 30 phút theo định hướng tại Quyết định 8266/QĐ-BCT ngày 10 thang 8 năm 2015 của Bộ Công Thương. Hiện tại có khoảng 76% các đơn vị đã hoàn thiện các công tác chuẩn bị và đáp ứng được yêu cầu cho công tác trên. Việc giảm chu kỳ giao dịch và chu kỳ điều độ xuống 30 phút được đánh giá là một trong những bước tiến rất quan trọng của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, góp phần đảm bảo cho hệ thống điện được vận hành an toàn, ổn định và tin cậy đặc biệt trong bối cảnh hệ thống điện ngày càng có nhiều các nhà máy điện gió và mặt trời (là những nhà máy khó dự báo được công suất phát) đấu nối vào hệ thống điện. Về thời điểm chính thức áp dụng việc điều chỉnh này, sau khi hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại và xem xét tình hình diễn biến dịch Covid-19 cũng như các ảnh hưởng của dịch đến công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Cục Điều tiết điện lực sẽ có đánh giá và báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương để xem xét, thông qua. 

Tác giả: Phòng Thị trường điện - Cục Điều tiết điện lực ; xuất bản: 31/03/2020 01:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét