Hoạt động Cục Điều tiết điện lực

Cục Điều tiết điện lực tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2018, Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Phạm Quang Huy đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Điều tiết điện lực đã đạt được trong năm vừa qua. Thứ trưởng cũng định hướng một số công tác trọng tâm mà Cục Điều tiết điện lực cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Với những thành tích đã đạt được, Cục Điều tiết điện lực đã nhận được Cờ thi đua khen thương của Bộ Công Thương cho tập thể Cục Điều tiết điện lực, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho tập thể phòng Hệ thống điện, 02 cá nhân được trao danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ Công Thương.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, người lao động Cục ĐTĐL, Cục trưởng Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, tập thể Cục Điều tiết điện lực sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo giao phó, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của ngành Điện và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Tác giả: ; xuất bản: 18/01/2018 09:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét