Tin hoạt động điện lực

EVN cần nghiên cứu phát triển các loại hình năng lượng mới

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), vào sáng 9/8/2017.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tại buổi làm việc, báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị, Tổng giám đốc EVN - Đặng Hoàng An - cho biết: Trong những năm qua, EVN đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và cho an ninh quốc phòng. Tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2004-2016 đạt 12,31%/năm. Tập đoàn đã bám sát nhu cầu sử dụng điện, tình hình thủy văn và khả năng đảm bảo các nguồn nhiên liệu cho phát điện, huy động hợp lý các nguồn điện tối ưu hóa chi phí sản xuất vận hành, hệ thống điện cơ bản an toàn, ổn định.

Công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện của tập đoàn đã đáp ứng được nhu cầu điện cả nước. Các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách đảm bảo được tiến độ yêu cầu. Đã hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện, góp phần tăng cường năng lực cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nỗ lực của EVN trong việc thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị về chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam thể hiện qua các chỉ tiêu: tốc độ tăng sản lượng điện đạt cao qua các năm; số xã có điện trên cả nước đạt 99,96% và số hộ nông thôn được sử dụng điện đạt 98,69%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt cao so với bình quân cả nước, một số chỉ tiêu hoạt động đã đạt chuẩn ASEAN 4... Từ những kết quả này, yêu cầu EVN phải chuẩn bị những bước đi tiếp theo phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII của Đảng về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, cần tập trung đẩy mạnh cổ phần hóa với cách làm phù hợp nhưng vẫn đảm bảo được vai trò chủ đạo của EVN, huy động nguồn lực phục vụ cho các hoạt động của EVN trong thời gian tới; Nghiên cứu các loại hình năng lượng mới đặc biệt là năng lượng tái tạo và khuyến khích cạnh tranh trong lĩnh vực này; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) để làm chủ được về công nghệ, tạo sự chủ động trong quá trình vận hành và phát triển; EVN cần chuyển mạnh sang thực hiện vai trò nòng cốt, dẫn dắt và khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia theo cơ chế thị trường trong sản xuất và phân phối điện; Đẩy nhanh thực hiện xây dựng và phát triển thị trường điện; Xây dựng thương hiệu EVN tầm quốc tế phục vụ việc huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, tiến tới niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế; Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững thông qua thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XII của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, lấy EVN làm điển hình để nhân ra diện rộng.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định: Đảng bộ, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn điện lực Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực vượt qua khó khăn và thách thức, tận dụng các cơ hội để phát triển, xứng đáng là một trong những tập đoàn công nghiệp then chốt của nền kinh tế; phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020 trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; hoạt động hiệu quả, bền vững giữ vai trò chính đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; tham gia hoàn thiện và phát triển thị trường điện với hiệu quả và chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn; phấn đấu đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành một trong bốn đơn vị điện lực hàng đầu trong khu vực ASEAN.

Tác giả: Theo Báo Công Thương ; xuất bản: 09/08/2017 02:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét