Lưới điện thông minh

Kết nối SCADA

Tình hình kết nối SCADA các NMĐ và TBA (cập nhật đến 30/4/2015)

 

TBA/NMĐ

Tổng

Đang kết nối

Đủ tín hiệu

Thiếu tín hiệu

Chưa kết nối

Trạm 110 kV

647

558

461

97

89

Trạm 220 kV

92

88

63

25

4

Trạm 500 kV

23

22

12

10

1

NMĐ>30MW

103

87

56

31

16

NMĐ<30MW

60

27

23

4

33

 

Tác giả: ; xuất bản: 04/02/2015 03:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét