Tin hoạt động điện lực

PTC2: Đưa vào vận hành máy kháng bù ngang TBA 500kV Pleiku

Ngày 27/11/2017 tại Trạm biến áp 500kV Pleiku, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã phối hợp với Công ty Truyền tải điện 3 và các đơn vị bạn đóng điện đưa vào vận hành máy kháng bù ngang 500kV-128MVAr.

Kháng bù ngang tại Trạm biến áp 500kV Pleicu

Ông Trương Tiểu Lâm – Phó phòng Đầu tư xây dựng PTC2 cho biết, nhằm tăng khả năng điều chỉnh điện áp trên lưới điện 500 kV, góp phần đảm bảo ổn định, nâng cao chất lượng điện áp, an toàn hệ thống điện và giảm tổn thất chung toàn hệ thống truyền tải, góp phần phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh khu vực Tây nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã quyết định đầu tư dự án và giao cho PTC2  quản lý dự án; Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 thực hiện tư vấn thiết kế; Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 (NPTS) thi công; Công ty CP thủy điện A Vương thực hiện tư vấn giám sát và Truyền tải điện Gia Lai (PTC3) nghiệm thu và quản lý vận hành.

Trong dự án này, PTC2 đã  tiến hành lắp đặt mới 1 kháng bù ngang 500kV-128MVAr và vật tư thiết bị đi kèm như máy cắt, máy biến dòng, dao cách ly, chống sét van, sứ đỡ, phụ kiện... đấu nối vào thanh cái C52-500kV kV trạm biến áp 500 kV Pleiku; lắp đặt, đấu nối, thí nghiệm Bảo vệ thanh cái 500kV- C52; hệ thống điều khiển, bảo vệ và tín hiệu kháng 500kV, máy cắt kháng, dao cách ly và các thiết bị liên quan và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy kháng 500kV-128 MVAr.

Theo ông Lâm, việc hoàn thành hạng mục lắp máy kháng bù ngang 500kV-128MVAr tại Trạm biến áp 500 kV Pleiku thuộc Dự án: “Lắp đặt kháng bù ngang trên lưới điện 500kV- Dự án thành phần thứ nhất” sẽ nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định, tin cậy và kinh tế cho lưới điện 500 kV, đáp ứng nhu cầu chuyển tải lượng điện năng từ các nguồn điện cho phụ tải là hết sức cần thiết đồng thời đảm bảo việc truyền tải, trao đổi công suất giữa 2 miền trên hệ thống điện 500 kV là tối ưu và hiệu quả và sử dụng các kháng bù ngang trên lưới 500 kV hơp lý nhất trong hiện tại và tương lai.

Tác giả: ; xuất bản: 30/11/2017 02:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét