Tin tức thị trường điện

Phê duyệt Thiết kế tổng thể CSHT CNTT cho VWEM

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-BCT phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CSHT CNTT) phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10 tháng 08 năm 2015 về phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam (VWEM). Trong tháng 4 năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trình Bộ Công Thương Đề án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường VWEM. Được sự hỗ trợ của tư vấn quốc tế và ý kiến góp ý của các đơn vị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh, Cục ĐTĐL đã hoàn thành và trình Bộ Công Thương ban hành thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Song song với việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường VWEM thì việc xây dựng thiết kế CSHT CNTT có vai trò rất quan trọng, làm cơ sở cho việc triển khai đầu tư, nâng cấp CSHT CNTT tiết kiệm, hiệu quả, tối ưu sử dụng các hạ tầng hiện có đảm bảo thị trường VWEM vận hành đồng bộ, an toàn, tin cậy và hiệu quả. Quyết định 2760/QĐ-BCT quy định CSHT CNTT bao gồm 8 hệ thống công nghệ thông tin chính với các phần mềm được cài đặt trên các thiết bị phần cứng, được kết nối, tích hợp với nhau: (1) Hệ thống lập kế hoạch vận hành trung và dài hạn; (2) Hệ thống quản lý vận hành thị trường điện; (3) Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm; (4) Hệ thống đo đếm, thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng; (5) Hệ thống cung cấp thông tin thị trường điện; (6) Hệ thống giám sát thị trường điện; (7) Hệ thống quản lý lệnh điều độ và (8) Hệ thống viễn thông, mạng kết nối và bảo mật.

Sơ đồ cấu trúc CSHT CNTT phục vụ VWEM

Quyết định 2760/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2016. Theo đó, các đơn vị gồm: Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty điện lực, các đơn vị phát điện, các khách hàng lớn tham gia thị trường có trách nhiệm nâng cấp, đầu tư, vận hành hệ thống công nghệ thông tin,… thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường VWEM

Chi tiết Quyết định 2760/QĐ-BCT xem tại đây

Tác giả: ĐTĐL ; xuất bản: 05/07/2016 10:08
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét