Tin hoạt động điện lực

Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện

Quy trình này vừa được Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) ban hành tại Quyết định số 11/QĐ-ĐTĐL ngày 09/02/2018.

Quy trình này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự và trách nhiệm của các đơn vị trong công tác phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ công tác tính toán thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh. Quy trình được áp dụng đối với đơn vị phát điện, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Theo Quyết định, có 18 sự kiện cần xác nhận phục vụ tính toán thanh toán trong thị trường điện, trong đó có: Tổ máy phát hoặc nhận công suất phản kháng trong chế độ chạy bù đồng bộ; Tổ máy nhiệt điện khởi động sau khi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất; Tổ máy nhiệt điện than nhiều lò hơi khởi động lại đối với lò hơi bị buộc phải ngừng trong trường hợp thừa công suất; Nhà máy thủy điện tham gia điều chỉnh tần số cấp một theo yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Tổ máy có thời gian sự cố lớn hơn 72 giờ…

Tác giả: ; xuất bản: 23/03/2018 08:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét