Tin hoạt động điện lực

Sẽ có 81 nhà máy trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2018

Trong số này gồm 21 nhà máy nhiệt điện và 60 nhà máy thủy điện - theo Quyết định số 95/QĐ-ĐTĐL ngày 25/12/2017 của Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành danh sách nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2018.

Cục Điều tiết điện lực yêu cầu những nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh đảm bảo có đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ vận hành thị trường điện, giấy phép hoạt động điện lực, hợp đồng mua bán điện với giá hợp đồng còn hiệu lực để tham gia thị trường điện theo quy định.

Các nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2018 cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định. Các nhà máy điện khác (dự kiến vận hành thương mại trong năm 2018) được xem xét bổ sung vào danh mục khi đáp ứng đủ điều kiện cần thiết.

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2018 - Ảnh: Minh Ngọc

Cũng theo Quyết định này, sẽ có 21 nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện trong năm nay. Trong đó, có các nhà máy thủy điện đa mục tiêu của EVN như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Ialy, Trị An, Huội Quảng, Bản Chát,…

Tác giả: Theo www.evn.com.vn ; xuất bản: 04/01/2018 03:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét