Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 27

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 27

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước
Pmax (MW) 28343 -923 12406 -1112 2767 53 13307 86
Amax (tr.kWh) 592,0 -3,3 262,9 -12,1 60,4 +4,2 267,2 +1,3
Atb (tr.kWh) 570,4 -2,8 246,8 -12,9 55,0 +0,5 253,5 +1,1
Atuần (tr.kWh) 3993,0 -19,7 1727,7 -90,6 385,2 +3,6 1774,6 +7,4

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 27

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 27

Tác giả: Phòng QHGS ; xuất bản: 26/07/2017 10:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét