Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 30

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 30

  HTĐ QG HTĐ Bắc HTĐ Trung HTĐ Nam
Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước Thực hiện So với tuần trước
Pmax (MW) 27798 411 12454 624 2774 215 12665 -226
Amax (tr.kWh) 582,0 +6,5 264,2 +12,4 53,0 +1,2 256,8 -4,8
Atb (tr.kWh) 555,0 +14,6 247,7 +11,0 50,5 +0,9 247,8 +4,8
Atuần (tr.kWh) 3884,8 +102,4 1733,6 +76,7 353,5 +6,2 1734,6 +33,7

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 30

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 30

Tác giả: Phòng QHGS ; xuất bản: 16/08/2017 10:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét