Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 40

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 40-2017

 

HTĐ QG

HTĐ Bắc

HTĐ Trung

HTĐ Nam

Thực hiện

So với

tuần trước

Thực hiện

So với

tuần trước

Thực hiện

So với

tuần trước

Thực hiện

So với

tuần trước

Pmax (MW)

28335

-636

13625

101

3029

299

13066

-465

Amax (tr.kWh)

604,2

-5,3

266,1

-5,9

55,7

-2,8

271,5

-6,1

Atb (tr.kWh)

563,2

-19,3

247,2

-13,0

51,8

-2,9

255,8

-3,2

Atuần (tr.kWh)

3942,4

-135,4

1730,6

-91,3

362,5

-20,6

1790,5

-22,7

 

Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 40-2017 (29/9 đến 05/10/2017)

 

Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 40-2017

Tác giả: ; xuất bản: 06/10/2017 04:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét