Giám sát cung cấp điện

Số liệu giám sát vận hành Hệ thống điện 2017 tuần 42

Phụ tải điện hệ thống điện quốc gia và 3 miền tuần 42-2017

 

HTĐ QG

HTĐ Bắc

HTĐ Trung

HTĐ Nam

Thực hiện

So với

tuần trước

Thực hiện

So với

tuần trước

Thực hiện

So với

tuần trước

Thực hiện

So với

tuần trước

Pmax (MW)

28240

-302

13326

-340

2739

7

12984

-387

Amax (tr.kWh)

566,1

-12,4

240,3

-8,5

52,1

-0,8

266,1

-10,7

Atb (tr.kWh)

536,4

-26,3

227,6

-11,8

49,3

-2,5

252,7

-11,1

Atuần (tr.kWh)

3754,9

-184,4

1593,3

-82,7

344,8

-17,3

1768,8

-77,7

 
 
Biểu đồ phụ tải ngày có sản lượng điện lớn nhất tuần 42-2017 (13/10 đến 19/10/2017)
 
 
 
Tỷ trọng điện sản xuất của các nguồn điện tuần 42-2017
(Đơn vị %)
 

Tác giả: ; xuất bản: 20/10/2017 08:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét