Tin hoạt động điện lực

THÔNG BÁO Về việc thực hiện Báo cáo duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Các Doanh nghiệp phải thực hiện gửi Báo cáo giải trinh về Cục Điều tiết điện lực (trước ngày 30 tháng 6 năm 2019). Danh sách các Doanh nghiệp xem tại đây.

Tác giả: Phòng PC - Cục ĐTĐL ; xuất bản: 15/05/2019 05:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét