Tin hoạt động điện lực

Thông báo Về việc thực hiện Báo cáo duy trì điều kiện cấp phép HĐĐL trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

Tải file Thông báo và Danh sách các doanh nghiệp tại đây.

 

Tác giả: ; xuất bản: 15/05/2019 02:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét