Tin hoạt động điện lực

Thông báo Về việc thực hiện Báo cáo duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

Danh sách các đơn vị phải gửi Báo cáo về Cục ĐTĐL trước ngày 15 tháng 9 năm 2020 được tải tại đây.

Tác giả: ; xuất bản: 11/05/2020 02:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét