Tin hoạt động điện lực

Thông báo về việc thực hiện Báo cáo duy trì điều kiện hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

Về việc thực hiện Báo cáo duy trì điều kiện cấp phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

     Yêu cầu các đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực chưa nộp báo cáo duy trì điều kiện hoạt động điện lực năm 2019 theo Quy định khẩn trương có báo cáo giải trình.

     Danh sách các Doanh nghiệp chưa nộp báo cáo duy trì điều kiện hoạt động điện lực năm 2019 tại đây.

Tác giả: Phòng PC - Cục ĐTĐL ; xuất bản: 12/05/2020 09:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét