Thông tin giá điện

Thông số đầu vào cơ bản Tháng 12 và Quý 4 năm 2020

Bảng 1: Giá mua điện bình quân tháng 12 năm 2020 của các nhà máy điện công suất trên 30 MW ký Hợp đồng mua bán điện với EVN

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Giá mua điện bình quân

Nguồn số liệu

1

Tháng 12

đồng/kWh

1.442,26

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Bảng 2: Các thông số đầu vào cơ bản Quý 4/2020

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Thời gian

Nguồn số liệu

1

2

3

4

5

I

Giá nhiên liệu

 

 

 

1

Giá than

 

Tập đoàn CN Than-KS VN cung cấp 

TCT Đông Bắc cung cấp

Theo Quyết định số 471/QĐ-TKV ngày 22/3/2019 của TKV và Quyết định số 1525/QĐ-ĐB ngày 21/3/2019 của TCT Đông Bắc

1.1

Giá bán than cho sản xuất điện (Than cám chủng loại 1)

 

Tại ngày 01/10/2020

 

Than cám 4b.1

đồng/tấn

1.992.000

1.962.000

 

Than cám 5a.1

đồng/tấn

1.845.000

1.815.000

 

Than cám 5b.1

đồng/tấn

1.660.000

1.630.000

 

Than cám 6a.1

đồng/tấn

1.504.000

1.474.000

 

Than cám 6b.1

đồng/tấn

1.358.000

1.328.000

1.2

Giá than pha trộn

 

Tại ngày 01/10/2020

Theo Văn bản số 4652/TKV-KDT+KH ngày 28/9/2020 của TKV; và Quyết định số 5933/QĐ-ĐB ngày 30/9/2020 của TCT Đông Bắc (tại kho, cảng rót hàng ở Quảng Ninh)

 

 Chất lượng tương đương cám 4b.1

đồng/tấn

 

1.968.000

(nhiệt lượng 6.022 kcal/kg)

 

 Chất lượng tương đương cám 5a.1

đồng/tấn

1.845.000

(nhiệt lượng 5.792 kcal/kg)

1.844.000 (nhiệt lượng 5.792 kcal/kg)

 

 Chất lượng tương đương cám 5b.1

đồng/tấn

1.687.000 (nhiệt lượng 5.426 kcal/kg

1.687.000

(nhiệt lượng 5.426 kcal/kg)

 

 Chất lượng tương đương cám 6a.1

đồng/tấn

1.519.000 (nhiệt lượng 5.086 kcal/kg

1.518.000 (nhiệt lượng 5.086 kcal/kg)

 

2

Giá khí

 

Bình quân tháng 12/2020 

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Khí Cà Mau mua tại mỏ theo giá dầu HSFO

USD/trBTU

3,406

 

Khí Cà Mau mua bổ sung theo giá dầu BRENT

USD/trBTU

6,332

3

Giá dầu vùng 1 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)

 

Tại ngày 11/12/2020 

Theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

 

Dầu DO (0,05S)

đồng/lít

11.890

 

Dầu FO N02B (3,0S)

đồng/kg

12.140

II

Tỷ giá ngoại tệ

 

Tại ngày 01/01/2021 

 

 

Đô la Mỹ

VNĐ/USD

23.215

Số liệu tại website Vietcombank

 

Bảng 3: Cơ cấu sản lượng điện mua từ các nhà máy điện trên 30MW của Quý 4 năm 2020

STT

Cơ cấu sản lượng điện

Đơn vị tính

Quý 4/2020

Nguồn số liệu

1

     Thủy điện

%

27,61%

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2

     Nhiệt điện than

%

45,90%

3

     Nhiệt điện khí

%

18,23%

4

     Nhiệt điện dầu

%

0,00%

5

     Nhập khẩu

%

1,55%

6

     Năng lượng khác

%

6,71%

 

Bảng 4: Thông số về công suất khả dụng của hệ thống điện tháng 12/2020

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tháng 12/2020

Nguồn số liệu

 

Công suất khả dụng toàn quốc

 

 

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1

Phụ tải cực đại HTĐ.

MW

36.140

2

Công suất khả dụng HTĐ (không bao gồm nhập khẩu điện Trung Quốc, Lào, NMĐ chạy dầu).

MW

42.064

 

 

 

Tác giả: Phòng Giá điện và Phí ; xuất bản: 04/03/2021 10:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét