Tin tức thị trường điện

Thử nghiệm thanh toán thật trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) thí điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2018

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm thanh toán thật đã bắt đầu vận hành theo Quyết định số 4804/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018.

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm 2018 bao gồm sự tham gia của 05 Tổng công ty điện lực (TCTĐL), công ty Mua bán điện và hai nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4. Theo đó, tỷ lệ mua điện năng mua theo cơ chế thị trường của các TCTĐL là 4,42%, phần điện năng còn lại tiếp tục mua theo cơ chế giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam bán cho các TCTĐL. Trong hơn 03 tháng đầu năm 2018, các TCTĐL đã tiến hành ký kết các hợp đồng mua bán điện 03 bên với GENCO3 và EVN (đại diện là công ty Mua bán điện); thực hiện dự báo phụ tải, tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng mua trên thị trường điện, thu thập, đối soát số liệu đo đếm, kiểm tra, đối soát, xác nhận các bảng kê ngày, bảng kê tháng trên thị trường giao ngay. Vượt qua các bỡ ngỡ, vướng mắc trong các tháng vận hành đầu tiên, đến nay thì công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh cơ bản đã đi vào ổn định, làm tiền đề cho việc đánh giá, mở rộng và nâng cấp vào năm 2019 theo lộ trình.

Trước đó, trong giai đoạn 2016 - 2017, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện các công tác vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm tính toán mô phỏng trên giấy theo các Quyết định số 12751/QĐ-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2015 và Quyết định số 709/QĐ-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2017. Mục tiêu của thí điểm trên giấy là tạo điều kiện để các TCTĐL - những đơn vị lần đầu tham gia thị trường điện - làm quen và nắm vững các kiến thức, cơ chế vận hành của thị trường điện, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của VWEM thông qua các khóa đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, sẵn sàng cho việc triển khai bước thí điểm tiếp theo.

Tác giả: Phòng TTĐ ; xuất bản: 04/05/2018 04:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét