Tin hoạt động điện lực

Việt Nam – Đan Mạch: Phê duyệt Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng giai đoạn 2017-2020

Sáng 20/9, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật & Khí hậu Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phê duyệt văn kiện Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020.

Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020 nhằm mục đích tăng cường triển khai các cơ hội tối ưu về chi phí cho chuyển đổi cacbon thấp trong hệ thống năng lượng tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, từ năm 2016, Việt Nam đã chuyển từ một nước xuất siêu năng lượng sang nhập siêu về năng lượng và mức độ phụ thuộc vào nguồn năng lượng sơ cấp nhập khẩu sẽ ngày càng gia tăng. Để đảm bảo an ninh năng lượng và bảo tồn nguồn năng lượng quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã thi hành những chính sách nhằm phát triển bền vững ngành năng lượng, trong đó tập trung vào các giải pháp phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hỗ trợ cho thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và năng lượng tái tạo cũng luôn là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam và Đan Mạch trong giai đoạn vừa qua. Theo đó, ngày 18 tháng 6 năm 2015, Bộ Công Thương và Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật & Khí hậu Đan Mạch đã ký Bản ghi nhớ Hợp tác trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Bản ghi nhớ đã tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng các chương trình hợp tác mới giữa hai Bộ và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho phát triển năng lượng bền vững của Việt Nam mà Bộ Công Thương là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo bộ, Vụ Tiết kiệm năng lượng và các đơn vị liên quan đã phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch xây dựng các nội dung của Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng giai đoạn 2017 – 2020. Qua 18 tháng hợp tác xây dựng chương trình, ngày 29/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1290/2017/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng hy vọng các bên sẽ hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện chương trình để đóng góp ngày càng hiệu quả hơn trong quá trình phát triển ngành năng lượng bền vững, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của hai bên và tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước.

Tác giả: Theo Báo Công Thương ; xuất bản: 20/09/2017 02:46
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét