Thông tin nhà máy

Tên nhà máy An Khê
Loại nhà máy Nhà máy thủy điện
Công ty phát điện Công ty Thủy điện An Khê - Kanak
Công suất lắp đặt 160,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/06/2014
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia