Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Bà Rịa
Loại nhà máy Nhà máy Tua-bin khí
Công ty phát điện Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa
Công suất lắp đặt 340,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia