Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Cần Thơ
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty TNHH NN MTV Nhiệt điện Cần Thơ
Công suất lắp đặt 150,00(MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia