Thông tin nhà máy

Tên nhà máy Công ty thủy điện Đồng Nai
Loại nhà máy Nhà máy thủy điện
Công ty phát điện
Công suất lắp đặt (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ 33
Ghi chú

dsd

Thời gian tham gia
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia