Văn bản QPPL ngành điện

Số/ ký hiệu 29/2019/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCTvà bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 15/11/2019
Ngày hiệu lực Đang cập nhật
Ngày hết hiệu lực Đang cập nhật
Đơn vị ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực Mua bán điện
Người ký
Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 06/2016/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khác