Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 15/06/2024 | 04:27 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Dự thảo lấy ý kiến góp ý

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện thủy điện tích năng 07/08/2024
2 .../2024/NĐ-CP Dự thảo Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 01/07/2024
3 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực 01/07/2024
4 .../2024/NĐ-CP Dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn 01/07/2024
5 .../2024/TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định thị trường Bán buôn điện cạnh tranh 30/06/2024
6 .../TTr-BCT DT Tờ trình Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 20/06/2024
7 .../2024/TT-BCT DT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện thủy điện tích năng 07/06/2024
8 .../2024/TT-BCT DT- Thông tư quy định tính toán giá bán điện bình quân 26/04/2024
9 …/20…/QH15 Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) 29/03/2024
10 .../202.../TT-BCT Thông tư hướng dẫn phương pháp xây dựng chi phí điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực 01/01/2024
11 .../.../TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối 14/12/2023
12 .../.../QH... Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) 30/08/2023
  • 0
  • 0