các thành viên tham gia thị trường Điện

STT Tên nhà máy Công suất lắp đặt Loại hình tham gia
1 Công ty thủy điện Đồng Nai 180.00 MW Tham gia trực tiếp
2 A Lưới 170.00 MW Tham gia trực tiếp
3 A Vương 210.00 MW Tham gia trực tiếp
4 An Khánh 100.00 MW Tham gia trực tiếp
5 An Khê 160.00 MW Tham gia trực tiếp
6 Bá Thước 2 80.00 MW Tham gia trực tiếp
7 Bắc Bình 34.00 MW Tham gia trực tiếp
8 Bắc Hà 90.00 MW Tham gia trực tiếp
9 Bạc Liêu 99.00 MW Tham gia gián tiếp
10 Bản Chát 220.00 MW Tham gia gián tiếp
11 Bản Vẽ 320.00 MW Tham gia trực tiếp
12 Bình Điền 44.00 MW Tham gia trực tiếp
13 Buôn Kuop 280.00 MW Tham gia trực tiếp
14 Buôn Tua Srah 86.00 MW Tham gia trực tiếp
15 Cà Mau 1 750.00 MW Tham gia gián tiếp
  • 0
  • 0