Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 14/06/2024 | 11:49 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Lưới điện thông minh

EVNNPT họp bàn kế hoạch triển khai các Dự án đường dây 500kV mạch 3, 4 đoạn Quảng Trạch - Phố Nối

23/06/2023
Ngày 20/6, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)- Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai các Dự án đường dây 500kV mạch 3, 4 đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối.
Tham dự cuộc họp có Tổng giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú, các ông thành viên HĐTV; các Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc có liên đoàn, cùng 5 đơn vị tư vấn thiết kế. 
EVNNPT giao Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành cụm Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu – Thanh Hóa. Hiện dự án đang gặp một số khó khăn như: Việc điều tra, đánh giá hiện trạng rừng đối với dự án giai đoạn tiền khả thi (PreFS) tiềm ẩn nhiều rủi ro phải hiệu chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR) nguyên nhân do căn cứ vào thiết kế sơ bộ của Dự án, các vị trí móng trụ, diện tích móng trụ có thể điều chỉnh, thay đổi ở các giai đoạn thiết kế sau khi dữ liệu thiết kế đầy đủ.
Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đề nghị cung cấp đầy đủ hồ sơ xin chủ trương CMĐSDR dự án theo quy định của Luật Lâm Nghiệp và Nghị định 83/2020/NĐ-CP mới tiếp quản hồ sơ; trong đó yêu cầu phải bao gồm báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hiện tại dự án chỉ đang được Bộ KH&ĐT thẩm định).
Công tác lập  hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT): Đề đảm bảo tiến độ dự án, song song với quá trình thẩm định PreFS, CPMB yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu kỹ thuật Dự án trong tháng 6/2023. Hồ sơ đánh giá tác động môi trường cũng đã được CPMB gửi UBND các tỉnh để lấy ý kiến tham vấn song song với quá trình thẩm định PreFS.
Cụm đường dây 500kV Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối được EVNNPT giao Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành. Việc triển khai dự án gặp một số khó khăn khi Dự án đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ, tập trung nhiều khu dân cư và khu quy hoạch, trong quá trình thực hiện dự án tiềm ẩn nhiều rủi ro trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và điều chỉnh hướng tuyến, có thể ảnh hướng tới tiến độ đóng điện dự án. 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn tùng cho biết: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp điện khu vực miền Bắc trong những năm tiếp theo, Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu Lãnh đạo Tổng công ty, các Ban, đơn vị tập trung chỉ đạo, ưu tiên mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu hoàn thành các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 phía trong tháng 6/2024.
Tuyệt đối không để xảy ra các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện do các thủ tục hành chính; các thông báo kết luận (hoặc các biên bản làm việc, văn bản,…) phải được ban hành ngay sau các cuộc họp để kịp thời được triển khai thực hiện.  Định kỳ hàng tuần, lãnh đạo Tổng công ty họp rà soát, đánh giá tình hình triển khai các dự án.
Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu Ban Quản lý đầu tư khẩn trương phối hợp với các Ban, đơn vị liên quan: xây dựng kế hoạch triển khai các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 phía Bắc, đảm bảo đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, hoàn thành trong ngày 20/6/2023. Yêu cầu kế hoạch triển khai phải rõ ràng các bước, các nhiệm vụ, các mốc thời gian và phân giao cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo Tổng công ty, các Ban, đơn vị (kể cả các đơn vị tư vấn) để hoàn thành nhiệm vụ.
Khẩn trương trình lãnh đạo EVNNPT báo cáo EVN về kế hoạch triển khai các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 phía Bắc với các kiến nghị, đề xuất cụ thể với EVN, các cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024. 
Khẩn trương đề xuất thành lập Ban chỉ đạo triển khai các Dự án 500 kV mạch 3, 4 phía Bắc của Tổng công ty (bao gồm các đơn vị), trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, hoàn thành trong ngày 21/6/2023.
Chủ trì tổ chức các cuộc họp thẩm tra, thẩm định với sự tham gia của lãnh đạo có thẩm quyền của tất cả các đơn vị có liên quan để cùng thống nhất, hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ các dự án; đề nghị đơn vị tư vấn chuẩn bị sẵn sàng, tối đa hồ sơ của các bước tiếp theo, … Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị liên quan hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư của các dự án trong tháng 6/2023; phê duyệt BCNCKT trong tháng 7/2023, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2023, khởi công các dự án trong tháng 10/2023. Bố trí nhân lực thường trực ở mỗi tỉnh để kịp thời phối hợp với NPMB, CPMB và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai các dự án.
Ban Quản lý đấu thầu chủ trì, phối hợp các Ban, đơn vị kịp thời đề xuất lãnh đạo Tổng công ty báo cáo EVN về cơ chế, phương thức tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 phía Bắc.
Giám đốc NPMB, CPMB tập trung tối đa mọi nguồn lực, tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát huy tính chủ động trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 phía Bắc trong tháng 6/2024. Chủ động đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Tổng công ty xem xét, uỷ quyền đối với một số nội dung cần thiết để đẩy nhanh tiến độ các dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng công ty để thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.
Lập kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban lãnh đạo để tổ chức thực hiện trên cơ sở kế hoạch triển khai các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 phía Bắc được phê duyệt; thường xuyên làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan để kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.
Lập danh sách, số điện thoại của lãnh đạo phụ trách, cán bộ trực tiếp làm việc tại từng địa phương trong quá trình thực hiện các dự án; bố trí nhân lực thường trực ở mỗi tỉnh để kịp thời, chủ động giải quyết các công việc liên quan.
Yêu cầu các đơn vị tư vấn cung cấp danh sách, số điện thoại (lãnh đạo phụ trách, Chủ nhiệm đề án, cán bộ khảo sát, thiết kế, cán bộ trực tiếp làm việc tại từng tỉnh) để kịp thời liên lạc, phối hợp và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Giám đốc PTC1, PTC2 tập trung lực lượng để thực hiện giám sát các dự án; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa (đặc biệt là PTC1) trong quá trình NPMB, CPMB làm việc với địa phương về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công các dự án Đường dây 500 kV mạch 3, 4 khu vực phía Bắc.
Trang tin điện tử Ngành điện

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151