Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 05:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Thanh Hoá - Hải Dương: Triển khai công tác liên quan đến đường dây 500kV mạch 3

03/11/2023
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Thanh Hoá và Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc.
Thanh Hóa ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 16421/UBND-CN gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về việc giao tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa và Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 26/10/2023 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương tại Công văn số 3015/SCT-QLNL ngày 25/10/2023 về báo cáo nội dung Hội nghị ngày 23/10/2023 tại Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì về các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; UBND các huyện: Nông Cống, Như Thanh, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, thị xã Nghi Sơn; Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, Ban QLDA các công trình điện miền Trung và các ngành, đơn vị liên quan, rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục và các bước cần chuẩn bị thực hiện thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành, địa phương có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa (đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) và dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Trên cơ sở đó, tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc thực hiện công tác GPMB và hỗ trợ công tác đầu tư, thi công thực hiện các dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2023.
Trước đó, ngày 05/10/2023, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đường dây 500kV mạch 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn phúc đáp và khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, đảm bảo bố trí đủ chỉ tiêu đất nặng lượng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện phục vụ thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3. Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể để các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Chủ tịch UBND các huyện: Như Thanh; Công Cống, Triệu Sơn; Đông Sơn; Thiệu Hóa và thị xã Nghi Sơn tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng mục tiêu tiến độ của dự án.
Hướng tuyến đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối
Hải Dương yêu cầu 4 huyện triển khai các phần việc liên quan Dự án đường dây 500 kV mạch 3
Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 4070/UBND - VP gửi các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhằm triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Bình Giang nơi có Dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối đi qua khẩn trương chỉ đạo rà soát, chủ động cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng để bố trí cho dự án. Hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo thẩm quyền, đồng thời thống kê gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023.
Các địa phương trên chủ trì, phối hợp các Sở Công thương, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn hiểu rõ tầm quan trọng, cấp thiết của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, tạo sự đồng thuận, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự địa phương.
Chủ trì, phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT (chủ đầu tư dự án) và các sở, ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân; tập trung giải phóng, bàn giao mặt bằng trước đối với các khu vực cần thiết phải tổ chức thi công sớm như khu vực móng, cột... theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, giám sát, đôn đốc UBND các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Bình Giang trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm quy định pháp luật hiện hành; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Theo Báo Công Thương  

Cùng chuyên mục

Tiểu thương Đà Nẵng chung tay tiết kiệm mùa nắng nóng

21/05/2024

Dự báo thời gian tới, công tác bảo đảm cung cấp điện gặp nhiều khó khăn, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng. Trước tình hình đó, việc tăng cường tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151