Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/04/2024 | 01:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

16/12/2023
​Những năm qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Công ty) đã tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ mới vào thực tế sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động.
Công nhân kiểm tra hiệu quả sáng kiến quản lý vật tư thiết bị bằng QR trong công tác quản lý vật tư thiết bị tại Công ty.
 Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), được giao nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, với tổng công suất 3.178MW và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Sản lượng điện sản xuất hàng năm của Công ty khoảng 20 tỷ kilowatt giờ, đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Các nhà máy do Công ty quản lý vận hành đều được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất đối với nhà máy nhiệt điện than, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Xác định việc phát động và duy trì phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có vai trò quan trọng trong quá trình lao động sản xuất, quản lý và vận hành, thời gian qua, Công ty đã đặt ra mục tiêu chuyển đổi số thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động, sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Cụ thể, ngay từ những ngày đầu triển khai, ban lãnh đạo Công ty đã bám sát chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật dựa trên các nội dung và nhiệm vụ của EVN, EVNGENCO1 đã đề ra như: số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ; tương tác trên không gian số; áp dụng công nghệ mới, tự động hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn thông tin; chú trọng đến công tác đào tạo và nâng cao hiệu quả truyền thông chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, các đơn vị trực thuộc đã lập kế hoạch, lên phương án để triển khai thực hiện sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở tất cả các bộ phận, góp phần từng bước chuyển đổi tư duy, cách làm, đổi mới sáng tạo, tận dụng sức mạnh của công nghệ số để gia tăng hiệu quả hoạt động.
Ngoài ra, Công ty còn tích cực tuyên truyền, cập nhật các văn bản có liên quan đến công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Tăng cường tập huấn cho các tác giả về các nội dung liên quan đến công tác sáng kiến như: các quy định về công tác sáng kiến; hướng dẫn các bước thực hiện sáng kiến; kỹ năng viết, trình bày sáng kiến,...
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát động phong trào thi đua, nghiên cứu để phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, Công ty đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia sáng kiến và có sáng kiến được công nhận, từ đó, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, số lượng các sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện của Tổng công ty.
Nhân viên của Công ty trong giờ làm việc  
Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Công ty trong những năm qua đã được tuyên truyền sâu rộng, cán bộ, công nhân, nhân viên của Công ty đã có nhiều sáng kiến, nghiên cứu khoa học để áp dụng vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo kỹ thuật và an toàn cho cán bộ, công nhân, nhân viên của Công ty trong quá trình làm việc, khẳng định tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công nhân, nhân viên của Công ty.
Hàng năm, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức các đợt xét duyệt sáng kiến cho các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Từ những sáng kiến được gửi về, hội đồng sáng kiến Công ty sẽ góp ý, hỗ trợ đồng hành cùng nhóm sáng kiến. Đồng thời, đánh giá, thẩm định dựa trên các tiêu chí theo quy định, thống nhất lựa chọn các sáng kiến mang tính khả thi để áp dụng, triển khai rộng rãi trong toàn đơn vị, đồng thời đăng ký tham gia xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty.
Thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong công nhân, viên chức, lao động của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”, tính đến ngày 26/10/2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã được xét duyệt và công nhận 122/112 sáng kiến được phân bổ. Những đề tài được công nhận đã và đang áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh trong Công ty, mang lại hiệu quả to lớn: làm lợi kinh tế cho đơn vị, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn lao động.
Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục có các giải pháp để tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại các đơn vị như: Triển khai số hoá trong trình tự phê duyệt ý tưởng, giao phân công cho các đơn vị hỗ trợ tác giả hoàn thiện giải pháp, phương án sáng kiến để nhanh chóng kịp thời đưa các giải pháp sáng kiến ra áp dụng, tiếp tục tuyên truyền, vận động và giao cho các phòng ban chuyên môn tích cực hỗ trợ người lao động hoàn thiện các ý tưởng hồ sơ sáng kiến để khuyến khích người lao động sản xuất đóng góp ý tưởng, giải pháp sáng kiến.
Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Theo Báo Trà Vinh 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151