Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 13:56 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Hà Nội: Đảm bảo ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng

17/12/2023
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa ban thành phố Hà Nội năm 2024.
Lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng. Ảnh: EVN Hà Nội
Kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định cung cứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố Hà Nội; nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đặc biệt trong giờ cao điểm.
Cụ thể, phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện Thành phố khoảng 100MW; phấn đấu 100% khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội được vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện, đăng ký tự nguyện tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện; phấn đấu lắp đặt, thay thế công tơ điện tử đo xa cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thành phố; thực hiện lồng ghép các Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tíet kiệm và hiệu quả. Để thực hiện được các chỉ tiêu đề ra, UBND Thành phố nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đối với công tác tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức; khoa học và công nghệ; cơ chế chính sách và hợp tác quốc tế.
Sở Công Thương được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch; phối hợp UBND quận, huyện, thị xã và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 qua đó tăng cường tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng, đơn vị điện lực, khách hàng sử dụng điện về nội dung và lợi ích của Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện, Chương trình điều chỉnh phụ tải điện; lồng ghép chương trình tổ chức tập huấn về Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện cho các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn Thành phố.
Theo Báo Pháp luật & Xã hội 

Cùng chuyên mục

Trường Sa với nguồn năng lượng sạch

22/05/2024

Sau 8 năm, tôi vinh dự lần thứ hai được đến quần đảo Trường Sa. Ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là các điểm đảo có thêm nhiều cây xanh, nhiều công trình xây mới khang trang. Đặc biệt là các điểm đảo đều lắp đặt năng lượng điện mặt trời.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151